Пратите нас:

Претрага резултата конкурса

Претрага резултата конкурса за студенте и ученике

На овој страници можете остварити увид у резултате конкурса за доделу студентских и ученичких кредита и стипендија.

Претрага ће ускоро бити омогућена.
Претрага ће ускоро бити омогућена.
Претрага

Објављени резултати представљају ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ
КАНДИДАТА за доделу УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА за школску
2023/2024 годину. УЧЕНИЦИ којима је одобрена ученичка стипендија,
дужни су да одмах отворе ученички текући рачун у најближој
експозитури Банке Поштанска штедионица. Исплата ученичких
стипендија се очекује крајем године.

Уколико је неки од елемената за бодовање нетачно приказан, може се
поднети ДОКУМЕНТОВАН ПРИГОВОР на обрасцу / кликни овде / преко
школе коју ученик похађа до 24.11.2023. године.
Бесплатан текући рачун за уплату УЧЕНИЧКИХ кредита/стипендија,
може се отворити у било којој експозитури Банке Поштанска
штедионица. Ученици који су пунолетни и поседују личну карту, рачун
могу отворити самостално, уз презентовање ђачке књижице.
Ученици који су малолетни (без обзира да ли поседују личну карти или
не) рачун отварају обавезно уз присуство родитеља, уз достављање
Извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице.
Уколико малолетно лице поседује личну карту и дошло је са родитељем
чије се име налази у личној карти, није потребно доносити Извод из
матичне књиге рођених. Уколико је дошао родитељ чије име није у
личној карти малолетног детета, Извод из матичне књиге рођених је
неопходан.

Легенда за ознаке у резултатима претраге
IU:
10 - Испуњава услове конкурса, - извршено бодовање И рангирање
00 - Не испуњава услове конкурса
02 - Непотпуна документа, Об. бр. 2
03 - Непотпуна документа, Лична карта
04 - Непотпуна документа, Об. бр. 4
05 - Непотпуна документа, Уговори
06 - Непотпуна документа, Доказ о незапослености
07 - Непотпуна документа, Више докумената
08 - Непотпуна документа, Об. Бр. 1
IK*:
3 - Корисник из претходне године
2 - Није био корисник претходне године
1 - Није био корисник
*Наведени елементи нису за бодовање
Уколико имате додатних питања или недоумица можете контактирати наш Тим за студентске и ученичке кредите и стипендије, лично у улици Јована Рајића бр 5 у Београду, радним даном у периоду од 8 до 15 сати, или путем телефона и мејл адресе. studentski.krediti@posted.co.rs
+381 (0)11 6979 660
+381 (0)11 6979 661

Претрага

Објављени резултати представљају ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ
КАНДИДАТА за доделу УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА за школску
2023/2024 годину.
УЧЕНИЦИ којима је одобрен ученички кредит, дужни су да одмах
отворе ученички текући рачун у најближој експозитури Банке
Поштанска штедионица. Исплата ученичких кредита се очекује
крајем године.
Уколико је неки од елемената за бодовање нетачно приказан, може се
поднети ДОКУМЕНТОВАН ПРИГОВОР на обрасцу /кликни овде /
преко школе коју ученик похађа
до 24.11.2023. године.
Бесплатан текући рачун за уплату УЧЕНИЧКИХ кредита/стипендија,
може се отворити у било којој експозитури Банке Поштанска
штедионица. Ученици који су пунолетни и поседују личну карту, рачун
могу отворити самостално, уз презентовање ђачке књижице. Ученици
који су малолетни (без обзира да ли поседују лицну карти или не)
рачун отварају обавезно уз присуство родитеља, уз достављање Извода
из матичне књиге рођених и ђачке књижице.
Уколико малолетно лице поседује личну карту и дошло је са
родитељем чије се име налази у личној карти, није потребно доносити
Извод из матичне књиге рођених.
Уколико је дошао родитељ чије име није у личној карти малолетног
детета, Извод из матичне књиге рођених је неопходан.

Легенда за ознаке у резултатима претраге
IU:
10 - Испуњава услове конкурса, - извршено бодовање И рангирање
00 - Не испуњава услове конкурса
02 - Непотпуна документа, Об. бр. 2
03 - Непотпуна документа, Лична карта
04 - Непотпуна документа, Об. бр. 4
05 - Непотпуна документа, Уговори
06 - Непотпуна документа, Доказ о незапослености
07 - Непотпуна документа, Више докумената
08 - Непотпуна документа, Об. Бр. 1
IK*:
3 - Корисник из претходне године
2 - Није био корисник претходне године
1 - Није био корисник
*Наведени елементи нису за бодовање
Уколико имате додатних питања или недоумица можете контактирати наш Тим за студентске и ученичке кредите и стипендије, лично у улици Јована Рајића бр 5 у Београду, радним даном у периоду од 8 до 15 сати, или путем телефона и мејл адресе: studentski.krediti@posted.co.rs
+381 (0)11 6979 660
+381 (0)11 6979 661